PLATFORM KURUCU ÜYELERİ
alternative
alternative
alternative

PLATFORMUN AMAÇLARI

 • Sağlık Kümelenmeleri arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyimi paylaşmak,
 • Sağlık endüstrisinin rekabet edebilirliğin ve verimliliğin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmak
 • Kamu kurumları ile ilişkileri tek bir temsil yeteneği ile yürütebilmek,
 • Ortak sektör sorunlarını ve ihtiyaçları belirlemek, çözümlerine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Ayrı ayrı illerde/bölgelerde yer alan bilimsel ve teknolojik altyapılarla ilgili bilgilendirmeler yapmak
 • Sağlık sektörüyle ilgili belirlenen ortak konuların yetkili kurumlara iletilmesi için işbirliği faaliyetlerini ve etkileşimi artırmak,
 • Merkezi ve yerel otoriteler ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak,
 • Ortak organizasyon ve toplantılarla birlikteliği kuvvetlendirmek,
 • Sektörün inovasyon kabiliyetini ve kapasitesini artırmak ve yeni teknolojilere adaptasyonunu sağlamak,
 • Ortak proje çalışmaları ile sektörün yerli üretim kabiliyetini güçlendirmek,
 • Üniversite-sanayi işbirliğini daha geniş bir alana yaymak,
 • Ülkemizin tıbbi cihazlar endüstrisinde dışa bağımlılığının azaltılması için çalışmalar yürütmek,
 • Tıbbi Cihazları önemli bir ihracat kalemi haline getirilmesi için ortak çalışmalar yürütmek,
 • Etkili kümelenme politikaları geliştirmek vb.

Mediküm-Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği

Mediküm, yaklaşık 45 yıllık medikal sektör üretim geçmişi olan Samsun’da 40 civarında üretici firma tarafından 2011 yılında kurulmuştur. Tıbbi Cihaz Sektöründe milli ve yerli üretimin payını arttırmak, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmek, üyeleri arasında işbirliğini artırarak ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak derneğin en önemli amaçları arasındadır. Kümede halihazırda cerrahi el aletleri, ortopedik implantlar, hastabaşı ünite medikal gaz sistemleri, işitme cihazları, odyometre, timpanometre, sterilizasyon konteyner ve aksesuarları, titanyum ortopedik plak, titanyum ortopedik vida, titanyum ortopedik laxternel rincator, titanyum ortopedik uygulama setleri, ameliyathane terlikleri, paslanmaz ameliyathane ekipmanları, medikal cihaz yazılımları, steril enjektabl ampul üretimi yapan firmalar faaliyet göstermektedir.

alternative
alternative

OSTIM Medikal Kümelenmesi

Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, 2009 yılında platform olarak çalışmalarına başlamıştır. 2009 yılından bu yana üye sayısını 90’ın üzerine çıkararak medikal sektöründe birçok farklı alanda üretim yapan firmaya ulaşmıştır. Kümenin temel amacı; yerli üretim yapan firmaların sorunlarına çözüm üretmek, sektörü geliştirmek adına çalışmalar yürütmek, firmaların uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirliğini sağlamak ve güçlendirmek, yurtiçi ve yurtdışı projelerde küme üyeleri ile birlikte yer almaktır. Küme üyesi firmaların temel faaliyet alanları şunlardır; Ambulans ve Acil Ekipmanları, Ameliyathane Donanımları, Anestezi ve Solunum Cihazları, Biyoteknoloji Ürünleri, Çözüm Ortaklığı, Ar&Ge ve Entegrasyon, Diş Hekimliği Sistemleri, Görüntüleme Sistemleri, Hastane Donanımları, Ortopedik Ürünler ve İmplant Teknolojileri, Laboratuvar Ekipmanları, Medikal Gaz Sistemleri, Sterilizasyon Cihazları, Tek Kullanımlık Ürünler, Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri, Terapi Sistemleri.

İSEK- İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, İstanbul Bölgesinde sağlık sektöründe bir bölgesel kalkınma projesi olma hedefiyle yola çıkan ve mevcutta 170 firma, 22 araştırma merkezi, 14 STK, 3 kamu üyesi ile faaliyetlerine devam eden bir işbirliği projesidir. Kümelenme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Çağrısı kapsamında ve Teknopark İstanbul A.Ş. (https://teknoparkistanbul.com.tr/) koordinasyonunda desteklenmektedir. Bu kapsamda Tıbbi Cihaz Pilot Üretim Tesisi, Tıbbi Cihaz Bölgesel Akredite Test Laboratuvarlarının Geliştirilmesi, Medikal Sektör Analizleri: Medikal Sektör Araştırma ve Üretim Gücü Envanteri, Biyo-Girişimcilik ve İnovasyon Programı faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, çalıştay ve uluslararası fuarlara katılım ve temsiliyet hizmetleri verilmektedir.

alternative